Sidebar

21
Sub, Tra

Grad: Mostar

Coffe cake bar „PEPI“ Mostar, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
 • Šankerica (ž) – 1 izvršitelj
Uvjeti:
 • SSS-KV-VKV
 • Predanost poslu, točnost, preciznost, urednost
 • potrebno radno iskustvo
Zainteresirani kandidati svoje kratke životopise mogu poslati na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ili osobno na adresu:
Caffe slastičarnica „PEPI“
Brune Bušića bb
88 000 M o s t ar

Grad: Međugorje

U cilju jačanja tima u našoj prodavaonici u Međugorju pozivamo Vas da se prijavite za rad na otvorenu poziciju

 

 • MESAR – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Međugorje


Odgovorni ste za:
 • preuzimanje, sortiranje i slaganje robe, te provjeru stanja i kvalitete artikala
 • poslove prerade robe za prodaju
 • usluživanje kupaca, pomaganje pri izboru i obavljanje poslova prodaje mesa, ribe i prerađevina
Od Vas očekujemo:
 • SSS (Poljoprivredno-prehrambene struke/zanimanje mesar)
 • radno iskustvo sa mesom i ribom ili želja za učenjem i usavršavanjem za poziciju mesara
 • izražene komunikacijske vještine
 • ljubaznost i uslužnost
Nudimo Vam:
 • izazovan posao u dinamičnom radnom okruženju
 • poticajnu i podržavajuću radnu sredinu
 • mogućnost kontinuiranog učenja i usavršavanja
Detaljne informacije o traženim uvjetima možete pogledati na našoj internet stranici, putem koje možete poslati prijavu:
www.konzum.co.ba/O Konzumu/Karijere/Zaposlenje/

Grad: Mostar

Na temelju članka 37. stavak.1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te članka 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 4/13), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, objavljuje

 

J A V N I N A T J E Č A J
za prijem pripravnika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i
znanosti 2 / 510
 • Pripravnik sa završenim fakultetom humanističkog smjera - 1 (jedan) izvršitelj
Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - fakultet humanističkog smjera

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 4/13),

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)

2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija

3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja neuposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda)

4. rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više)

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima, (računajući od posljednje objave) putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b.
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za prijem pripravnika u
Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Grad: Ljubuški

„MUCIĆ & CO“ d.o.o. Ljubuški, raspisuje

 
N A T J E Č A J
za prijem djelatnika na radno mjesto
 • Dipl. ing. građevine – 5 izvršitelja ( 3 pozicije za rad u proizvodnji predgotovljenih elemenata i 2 pozicije za rad u automatiziranoj tvornici betona )
Uvjeti za poziciju:
 • Diplomirani inženjer građevine (fakultet, akademija, magisterij, doktorat)
 • Poznavanje rada na računalu: AutoCad, ArmCad, Tower, Excel, Microsoft Office,
 • Poznavanje software-a za statiku, nacrta armature
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Radno iskustvo poželjno

Mjesto rada: Ljubuški

Nudimo:
 • Ugovor o radu na određeno, s mogućnosti stalnog zaposlenja nakon odrađenog probnog roka
Zainteresirani kandidati se mogu javiti na e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ili
osobno na adresu:
„Mucić & Co“ Ljubuški
Međugorska 34
88 320 Ljubuški

Grad: Široki Brijeg

Zbog povećanja obujma poslovanja, gospodarsko društvo „NAMEKS“ d.o.o. Široki Brijeg raspisuje

 

N A T J E Č A J
za slijedeće radno mjesto
 • Komercijalist (m/ž) - više izvršitelja (Područje rada: Široki Brijeg)
Očekivane kompetencije:
 • SSS/VŠS/VSS, ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva
 • Odlično poznavanje rada u MS Office paketu
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Mobilnost, fleksibilnost i sklonost timskom radu
 • Kreativnost, organizacijske i motivacijske vještine
 • Analitičke sposobnosti
Odgovornost i zadaci:
 • Vođenje ključnih dobavljača
 • Pregovori, prodaja i implementacija ugovora s ključnim dobavljačima
 • Praćenje i analiza asortimana
 • Prijedlozi, pregovori i implementacija marketinških aktivnosti
 • Praćenje razvoja i aktivnosti konkurencije
 • Delegiranje konkretnih zaduženja prodajnom osoblju, te kontrola terena
 • Provođenje strategije dogovorene sa Upravom Društva
Uz prijavu za natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:
 • Životopis sa fotografijom
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Eventualno mišljenje prethodnog poslodavca

Nudimo Vam izazovan posao u dinamičnoj okolini i idealnim radnim uvjetima, stimulativna primanja, te mogućnost napredovanja i osobnog razvoja.

Zainteresirani svoje prijave sa traženim dokumentima s naznakom ''NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMERCIJALIST'' trebaju dostaviti putem e-mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ili
putem pošte na:
„Nameks“ d.o.o.
Fra Dominika Mandića br. 19
88 220 Široki Brijeg

Grad: Mostar

„AUTO NUIĆ“ d.o.o. jedan od vodećih servisnih centara i trgovaca auto dijelovima u BiH, zbog širenja obima poslovanja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto
 • samostalni automehaničar u ovlaštenom servisu - 2 izvršitelja
Potrebni uvjeti:
 • Samostalni automehaničar - 3 godine radnog iskustva na istim poslovima, poznavanje rada na sustavima za dijagnostiku, komunikativnost, samostalnost u radu, sklonost timskom radu.
Nudimo:
 • Rad u ovlaštenom servisu svjetski poznatog automobilskog branda,
 • odlična i stimulativna primanja,
 • stalne edukacije i upoznavanja najnovijih automobilskih tehnologija,
 • susretljiv nadležni tim,
 • službena putovanja za potrebe posla.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objave natječaja.

Prijave uz životopis pošaljite na adresu:
AutoNuić d.o.o.
Bišće polje b.b.
88 000 M o s t a r
ili
e-poštom na adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad: Mostar

Na temelju članka 141. Statuta Aluminija d.d. Mostar, Uprava Aluminija d.d. Mostar raspisuje

 

N A T J E Č A J
ZA PRIJAM RADNIKA

 

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za izbor kandidata za slijedeće radno mjesto:

 

 • VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU UNUTARNJE REVIZIJE – 2 izvršitelja

Članak 2.

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete, a to su :

Opći uvjeti:

da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Posebni uvjeti:

VSS – VII stupanj stručne spreme,odnosno visoko obrazovanje drugoga ili trećega ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskoga sustava, ekonomskoga, pravnogaili tehničko-tehnološkoga smjera;
najmanje 3 godine radnoga iskustva u struci.

Dodatni uvjeti:
 • poželjno posjedovanje certifikata ovlaštenoga revizora ili certifikata ovlaštenoga internog revizora;
 • vještine komuniciranja i rada u timu;
 • poznavanje rada na računalu;
 • sposobnost upravljanja procesima, ljudima, ciljevima i vremenom;
 • sposobnost rada u multidisciplinarnomu timu;
 • spremnost na rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, odgovornost, pouzdanost, posjedovanje organizacijskih sposobnosti.
Opis poslova:
 • obavlja poslove revizije i to revizije: sustava, uspješnosti poslovanja, financijske revizije i revizije usuglašenosti;
 • pruža savjete rukovodstvu i zaposlenima;
 • sudjeluje u izradi nacrta godišnjega plana revizije;
 • sačinjava periodična i godišnja izvješća za poslove koje realizira u izvještajnomu razdoblju;
 • implementira aktivnosti nadzora nad provedbom općih akata Društva, pisanih procedura i postupaka;
 • nadzor poslovanja po načelima sigurnoga i stabilnoga poslovanja;
 • obavlja redovitu reviziju rada organizacijskih dijelova Društva i izradu izvješća o istomu;
 • dostavljanje izvješća o provedenim revizijama (priopćavanje rezultata revizije) direktoru Odjela;
 • praćenje postupanja na nalazima unutarnje revizije, kao i nalozima i utvrđenim
 • nepravilnostima od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela;
 • provodi revizorske procedure, uključujući identificiranje i definiranje predmeta revizije, razvijanje kriterija, pregled i analiza dokaza, i dokumentiranje procesa i procedura subjekta revizije;
 • obavlja razgovore, pregledava dokumentaciju, sačinjava sažetke i izrađuje radne papire;
 • identificira, obrađuje i dokumentira revizijske nalaze i preporuke koristeći neovisnu procjenu oblasti koju je revidirao;
 • stalni profesionalni razvoj, uključujući internu i eksternu obuku i razmjenu iskustava.
Društvo nudi:
 • mogućnost zasnivanja radnoga odnosa na neodređeno vrijeme;
 • mogućnost napredovanja;
 • obuku i usavršavanje;
 • rad u stručnomu timu.
Članak 3.

Odabir kandidata izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, a imenovanje istih izvršit će Uprava Društva.

Članak 4.

S kandidatom sezaključuje se ugovor o raduna neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i bit će izvršenonjihovo testiranje.

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

 • ovjerenu presliku osobne iskaznice;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od nadnevka izdavanja od strane mjerodavnoga tijela (izvornik ili ovjerena preslika);
 • izvornik ili ovjerena preslika diplome; u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje/potvrda o radnomu iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon stjecanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom);
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • certifikati/potvrde o eventualnim dodatnim izobrazbama;
 • poželjno dostaviti i preporuku prethodnoga poslodavca;
 • životopis s kontakt podacima.
Članak 6.
Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti na adresu:
 
„Aluminij“ d.d. Mostar
Odjel ljudskih resursa
Baćevići b.b.
88 000 M o s t a r
s naznakom
''Prijava za natječaj za poziciju
VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU UNUTARNJE REVIZIJE–NE OTVARATI''
Članak 7.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od nadnevka objave.

Članak 8.

Rok za obavljanje intervjua jest petnaest (15) dana od nadnevka završetka natječaja.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga oglasa, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od nadnevka zatvaranja natječaja neće biti uzeti u razmatranje u daljnjemu postupku.

Društvo nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Grad: Čitluk

Temeljem čl. 97. i 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16 ), čl. 75. Statuta Škole, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a, br. 05-02-36-683/18 od 27.03.2016. godine i Odluke Školskog odbora ur. broj: 06-02-327/18 od 13.04.2018. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto
 • pomoćnik ravnatelja škole – 1 izvršitelj
Uvjeti natječaja:

Kandidat pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a, odnosno:

 • Da ima VŠS ili VSS spremu
 • Da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu
 • Da ima pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
 • Da nije kazneno osuđivan
 • Da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa
 • Da nije u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja s bilo kojim članom Školskog odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića

Kandidati su obvezni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata: prijavu na natječaj, životopis, diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu BiH (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu o stažu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio, dokaz o radnom stažu-mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranja, potpisane i ovjerene izjave iz točke 5. i 6. uvjeta natječaja, uvjerenje o nekažnjavanjui uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), liječničko uvjerenje (izabrani kandidat po prijemu u radni odnos, odnosno od zaključenje Ugovora o radu)

Pomoćnik ravnatelja škole se imenuje na mandat od 4 godine.

Rok za podnošenja prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o imenovanju.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom preporučeno dostaviti na adresu:
Osnovna škola fra Didaka Buntića
Kralja Tomislava 94
88 260 Č i t l u k
s naznakom
„ Natječaj za pomoćnika ravnatelja škole
– Natječajno povjerenstvo “ – NE OTVARATI

Grad: Međugorje

„AUROGMM“ d.o.o., Pekarna „St. Nicola“ Međugorje, objavljuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 

 • PRODAVAČ – 4 izvršitelja (Mjesto rada: Međugorje)

 

Opis posla:
 • Prodaja kruha i peciva
Uvjeti:
 • SSS
 • Samostalnost i odgovornost u obavljanju posla
 • Radno iskustvo od najmanje pola godine na poslovima prodaje
 • Predanost poslu, točnost, preciznost, urednost
 • Rad u smjenama 1-2
Sve dodatne informacije na mob. 063 999 771
ili na e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad: Mostar

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „ELITE SECURITY“ d.o.o. Mostar, objavljuje

 

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika na radno mjesto
 • Zaštitar tehničke zaštite – zaštitar fizičke zaštite – 5 izvršitelja
Uvjeti:
 • Certifikat fizičke ili tehničke zaštite
 • Radno iskustvo nije potrebno
Nudimo:
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme (1 godina) s mogućnošću produženja na neodređeno
Zainteresirani kandidati prijave mogu dostaviti osobno na adresu:
Agencija za zaštitu ljudi i imovine
„ELITE SECURITY“ d.o.o.
Ante Starčevića 42
88 000 Mostar

Grad: Drniš (Hrvatska)

OPG „KREŠIMIR KNEŽEVIĆ“ Drniš - Hrvatska, raspisuje

 

N A T J E Č AJ
za sljedeće radno mjesto
 • pastir – 6 izvršitelja (terenski rad)
UVJETI:
 • NKV - SSS
 • Upravljanje poljoprivrednim strojevima
 • radno iskustvo nije potrebno
Nudimo:
 • ugovor o radu na određeno
 • plaća 5.000 kuna NETO
 • puno radno vrijeme
 • grupni smještaj

Mjesto rada: Glogovo, Cerovac – Drniš, Hrvatska

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt tel. 091 891 06 42

Grad: Mostar

Na osnovu člana 26. Pravila Centra za kulturu Mostar, te člana 7. Pravilnika o radu Centra, kao i Odluke direktora Centra, objavljuje se

O G L A S
za prijem u radni odnos
 • Urednika informativnog programa radio stanice „Radio gradska mreža“ – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Opći uslovi:
 • Da je državljanin BiH
 • Da ima navršenih 18 godina života
 • Da se protiv njega ne vodi krivični postupak Da nije kažnjavan
 • Da nije obuhvaćen odredbom čl. 9. stav. I stava BiH
Posebni uslovi:
 • VSS (visoka stručna sprema, društveni smjer)
 • Najmanje pet godina iskustva na istim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru i aktivno korištenje engleskog jezika
Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti:
 • Biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefonom
 • Ovjerena kopija diplome
 • Potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl. IX Ustava BiH
Opis poslova:
 • U saradnji sa glavnim i odgovornim urednikom kreira informativni program radio stanice
 • Ostvaruje saradnju sa drugim informativnim kućama i medijima
 • Obavlja poslove glavnog i odgovornog urednika radio stanice u slučaju spriječenosti glavnog i odgovornog urednika
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra i glavnog i odgovornog urednika

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja,

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave za Oglas sa potrebnom dokumentacijom lično ili preporučeno putem pošte dostaviti na adresu:
 Centar za kulturu Mostar
Rade Bitange br. 13
88 000 M o s t a r
sa naznakom
„Prijava za Oglas - NE OTVARATI“

Grad: Mostar

Inter Cars je vodeći europski distributer rezervnih dijelova i pribora za putnička i teretna vozila, motocikle, alate i servisnu opremu. Nalazimo se u 16 zemalja Europe s poslovnom mrežom od preko 500 prodajnih mjesta. Inter Cars d.o.o. Sarajevo je ponosan član globalne obitelji Inter Cars SA od 2016. godine

Zbog daljnjeg širenja u poziva ambiciozne stručnjake za posao:

 

 • Prodajni agent m / ž – 1 izvršilac (Mjesto rada: regija Mostar)

 

KOGA TRAŽIMO:
 • osobu koja ima poduzetničke ambicije i koja je spremna za potrebe obavljanja ovog posla registrirati vlastitu firmu ili istu već posjeduje
 • organizacija i upravljanje procesom prodaje ili stjecanje buduće franšize u skladu s politikom društva,
 • analiza tržišta,
 • optimizacija troškova,
 • sticanje novih kupaca,
 • obavljanje drugih radova prema uputama centrale.
OČEKIVANJA
 • min završena SSS ekonomske / tehničke struke poželjno fakultetsko obrazovanje,
 • Položen vozački B. kategorije
 • dobre računalne vještine (MS Office),
 • sposobnost upravljanja i usklađivanja zaposlenika,
 • sposobnost motiviranja zaposlenika,
 • pouzdanost, autonomnost i radost stjecanja novih znanja,
 • spremnost za sudjelovanje kao samostalna pravna osoba,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • Poželjno iskustvo iz auto industrije.
ŠTO NUDIMO?
 • Nudimo posao u stimulativnom radnom okruženju međunarodne firme s osiguranim ulagačkim kapitalom i mogućnost napredovanja i kontinuiranog rasta prihoda
 • Slobodu u kreiranju vlastitog tima suradnika uz kontinuiranu stručnu pomoć davatelja franšize
 • Jedinstvenu priliku za pokretanje ozbiljnog poslovanja uz pridržavanje pravila definiranih ugovorom o upravljanju prodajnim mjestima, a bez drastičnih ulaganja
 • Oprobani i uhodan sistem nudi priliku za učenje i razvoj vlastitog poslovnog potencijala u regiji Mostara/Banja Luka.

 

Vašu prijavu možete izvršiti putem e-mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad: Mostar

Tražimo Softver developere i/ili Softver inženjere koji će se pridružiti našem razvojnom timu u Mostaru. Uz vodstvo naših IT stručnjaka nudimo Vam mogućnost razvoja kroz različite informatičke tehnologije i alate, te aktivno sudjelovanje u izradi naših aplikativnih rješenja. U našem dinamičnom, izazovnom ali istovremeno i zahtjevnom poslovnom okruženju, otvorene su Vam sve mogućnosti usavršavanja i napredovanja. Ukoliko ispunjavate sljedeće uvjete, pozivamo Vas da se prijavite na

 

O G L A S
za poziciju
 • SOFTVER DEVELOPER I/ILI SOFTVER INŽENJER – 5 izvršitelja
Potrebni osnovni uvjeti:
 • Najmanje prvostupnik informacijskih tehnologija
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u pisanom i govornom obliku
 • Iskustvo u dizajniranju interaktivnih aplikacija
 • Sposobnost razvoja softvera u objektno orijentiranim programskim jezicima
 • Izvrsno poznavanje relacijskih baza podataka
 • Iskustvo u razvoju softvera
 • Sposobnost dokumentiranja zahtjeva i specifikacija
 • Izvrsno poznavanje agilnih metoda razvoja softvera
Od kandidata se očekuje posjedovanje sljedećih vještina i obavljanje zadataka:
 • Istrаživаnjе, аnаlizirаnjе i ocjenjivanja zahtjevа zа sоftverske аplikаciје i
  оpеrаtivnе sustave
 • Istrаživаnjе, dizајnirаnjе i razvoj računalnih softverskih sustava
 • Kоnzultiranje sa inženjеrimа rаdi prоcjene intеrfејsа izmеđu hаrdvеrа i sоftvеrа
 • Sаstаvljаnjе i rukоvоđеnjе prоcеdurаmа zа tеstirаnjе sоftvеrа i njеgоvu vаlidаciјu.
 • Izmjena pоstојеćih sоftvеrа rаdi isprаvkе grešaka, prilаgоđаvаnjа nоvоm hаrdvеru ili nаdоgrаdnju intеrfејsа i pоbоljšаnjа rаdа
 • Rukоvоđеnjе sоftvеrskim prоgrаmirаnjеm i sаstаvljаnjе dоkumеntаciје
 • Ocjena, rаzvој prоcеdurа zа nаdоgrаdnju i оdržаvаnjе оpеrаtivnih sustava, kоmunikаcijskih оkružеnjа i аplikаciја
 • Kоnsultiranjе s kliјеntimа u pоglеdu оdržаvаnjа sоftverskog sustava
 • Svi drugi zadaci izdati od nadređene osobe

Radno mjesto: Mostar

Svoje prijave sa životopisom i pismom motivacije šaljite na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natječaj je otvoren do popunjavanja radnih mjesta.

Grad: Mostar

„TOY“ d.o.o. MOSTAR, zbog povećanja obima poslovanja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto
 • vozač - skladištar (m) - 1 izvršitelj
U opis radnog mjesta spadaju sljedeći poslovi:
 • Prijevoz i dostava robe;
 • Preuzimanje i kontrola dokumentacije koja prati robu;
 • Kontrola i osiguravanje uvjeta za siguran rad vozila (provjera ispravnosti vozila);
 • Poštivanje zakonskih regulativa vezanih za sigurnost sudionika u prometu;
 • Procesi primanja, skladištenja, otpremanja i dostave robe;
 • Briga o pravilnom transportu, skladištenju i čuvanju robe kako ne bi došlo do oštećenja ili uništenja robe;
 • Po potrebi obavljanje svih skladišnih poslova;
 • Suradnja sa ostalim organizacijskim jedinicama unutar tvrtke;
 • Samoinicijativa i predlaganje novih ideja u svrhu napretka poslovanja.
 • Detaljniji opis poslova pobliže se utvrđuje na dogovorenom razgovoru za posao u sjedištu tvrtke.
 • Zaposlenik će po potrebi obavljati i druge poslove
Minimalni uvjeti:
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • SSS / VSS
 • OBAVEZNO iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine
 • komunikativna, ozbiljna i marljiva osoba sa izraženim timskim duhom
 • osoba sa prebivalištem na području Grada Mostara
Nudimo:
 • Stimulativnu zaradu prema iskazanim performansama
 • Opuštenu radnu atmosferu
 • Rad u modernom okruženju sa mladim timom
 • Mogućnost napredovanja
Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete, spremni ste na nove izazove i rad u dinamičnom okruženju, pošaljite nam svoj CV isključivo putem e-maila:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati.

Grad: Mostar
U cilju jačanja tima u našoj prodavaonici u Mostaru pozivamo Vas da se prijavite za rad na otvorenu poziciju

 

 • MESAR – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Mostar

 

Odgovorni ste za:
 • preuzimanje, sortiranje i slaganje robe, te provjeru stanja i kvalitete artikala
 • poslove prerade robe za prodaju
 • usluživanje kupaca, pomaganje pri izboru i obavljanje poslova prodaje mesa, ribe i prerađevina
Od Vas očekujemo:
 • SSS (Poljoprivredno-prehrambene struke/zanimanje mesar)
 • radno iskustvo sa mesom i ribom ili želja za učenjem i usavršavanjem za poziciju mesara
 • izražene komunikacijske vještine
 • ljubaznost i uslužnost
Nudimo Vam:
 • izazovan posao u dinamičnom radnom okruženju
 • poticajnu i podržavajuću radnu sredinu
 • mogućnost kontinuiranog učenja i usavršavanja

 

Detaljne informacije o traženim uvjetima možete pogledati na našoj internet stranici, putem koje možete poslati prijavu:
www.konzum.co.ba/O Konzumu/Karijere/Zaposlenje/

Grad: Mostar

Firma MEDICAL je osnovana 1989. godine i bavi se uvozom, distribucijom, servisiranjem medicinske opreme. Autorizovani je distributer firme General Electric Healthcare , Varian , Konica Minolta , GMM SPA , Nemoto , Johnson & Johnson na području Bosne i Hercegovine.

Ukoliko ste ambiciozni i visoko motivisani, a istovremeno posjedujete iskustvo i izražene vještine iz oblasti finansija, nudimo Vam mogućnost da postanete dio našeg uspješnog tima i pridružite nam se na mjestu:
 • RAČUNOVOĐE – 1 izvršilac
Vaši radni zadaci:
 • Knjiženje i kontrola bankovnih izvoda
 • Knjiženje i kontrola ulaznih i izlaznih računa, kompenzacija, putnih naloga, plata
 • Administrativno vođenje zaposlenih – prijava i odjava radnika, vođenje ličnih dosijea i obračun troškova i putnih naloga
 • Usklađivanje kartica kupaca i dobavljača
 • Usklađivanje finansijskih i robnih izvještaja
 • Izradu mjesečnog bilansa stanja i bilansa uspjeha
 • Saradnja sa bankama i drugim finansijskim institucijama
 • Praćenje računovodstvenih, finansijskih, poreskih i drugih propisa, procedura i standarda
 • Izvještavanje prema nadređenim o aktivnostima
 • I sve druge aktivnosti koje spadaju pod posao računovođe
Od Vas očekujemo:
 • Minimalno 3 godine iskustva u odjelu računovodstva i finansija
 • Inicijativu i proaktivnost, entutijazam i usmjerenost na ostvarivanje ciljeva
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Želju za daljnjim učenjem i usavršavanjem
 • Vozačku dozvolu B kategorije
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Odlično znanje rada na računaru (MS Office)
Mi Vam nudimo:
 • Rad u perspektivnom okruženju
 • Radni odnos na neodređeno vrijeme
 • Fiksna plata sa mogućnošću stalnog porasta u skladu sa vlastitim zalaganjem
 • Kontinuirano razvijanje profesionalnih vještina
Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva i ako se želite profesionalno razvijati u našem timu, pozivamo vas da se prijavite tako što ćete poslati vaš CV, motivaciono pismo i reference putem e-mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ili putem pošte na našu adresu:
„Medical“ d.o.o.
M. Tita br. 237
88 000 M o s t a r
n/r Draženka Đonko

Grad: Mostar

Zašto Tom Tailor?

Stručnjaci smo za svijet mode! Poznati smo po novitetima koje donosimo na tržište trudeći se našim kupcima pružiti jedinstven doživljaj kupovine. Sa sigurnošću možemo potvrditi da je posao u našoj kompaniji zanimljiv, dinamičan, kreativan i prije svega izazovan. Tom Tailor se svojom posebnošću izdvaja od ostalih kompanija na tržištu – najviše cijenimo timski rad, pri čemu je doprinos svakog pojedinca neprocjenjiv. S tom se idejom udružuju znanje, iskustvo i energija naših zaposlenika. Svjesni smo da realizacijom profesionalnih izazova i ambicija svojih zaposlenika, kompanija nastavlja rasti i razvijati se zajedno sa njima. Naši zaposlenici su naš najvažniji resurs, stoga aplicirajte za posao u našoj kompaniji i budite dio tima koji pobjeđuje!

 

POSTANITE DIO TIMA

 

 • Prodavač (m/ž) – 1 izvršilac (Mostar)

Poznavalac ste modnih trendova i imate izrazit smisao za prodaju?

Imate iskustvo u radu sa odjećom, profinjen ukus i definiran stil?

Znate li animirati i najzahtjevnije kupce, te ih inspirirati i savjetovati?

Ukoliko imate pozitivan stav, dobru komunikaciju sa ljudima i želite postizati izvrsne rezultate, pridružite nam se …

Od kandidata očekujemo:
 • minimalno SSS
 • poželjno radno iskustvo u prodaji odjeće
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje MS Office-a
 • odgovornost, tačnost i sistematičnost u radu
 • siguran i profesionalan pristup te izražena poslovna etika
 • odlične komunikacijske sposobnosti i pozitivan stav u radu sa kupcima
 • izrazit smisao za prodaju, radne navike i okretnostinteres za modu, vedrost i timski duh
 • želja za radom u dinamičnom okruženju i spremnst na učenje i usavršavanje
Kandidati koji zadovoljavaju uslove iz konkursa svoj CV sa fotografijom mogu poslati putem e-mail adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na razgovor!

Grad: Mostar

B.M.T. Engineering d.o.o. Mostar je dio internacionalne grupacije HESHolding AB.

Firma se bavi metaloprerađivačkom djelatnošću tj. kompletnom mašinskom obradom sa najmodernijim CNC mašinama (tokarilicama,glodalicama i brusilicama).Cjelokupna proizvodnja je usmjerena na inostrano tržište. B.M.T. Engineering d.o.o. Mostar, raspisuje

 

O G L A S
za slijedeće radno mjesto

 

 • CNC-Operater/Programer – 1 izvršilac (Mostar)
Uslovi kojima se kvalifikujete za ova radna mjesta:
 • Odgovarajuće obrazovanje CNC-Operater/Programer.
 • Poželjno poznavanje rada Fanuc sistema kontrole.
 • Poželjno poznavanje ISO ili Siemens programiranja.
 • Poželjno poznavanje rada sa multi-task CNC mašinama.
 • Posjedivanje putnih isprava (moguća edukacija u našoj fabrici u Švedskoj)
 • Poznavanje rada na računarima (Office paket)
 • Posjedovanje vozačke dozvole.
 • Poželjno poznavanje Engleskog jezika.
 • Poželjno radno iskustvo u metaloprerađivačkoj industiji.
Šta vam mi možemo ponuditi:
 • Nudimo mogućnost da zajedno sa našim ekspertima ostavite lični pečat u stvaranju firme.
 • Nudimo vam jedan moderan način poslovanja po visokim europskim standardima.
 • Nudimo vam edukaciju u novim metodama organizovanje rada.
 • Nudimo vam fleksibilan i interesantan posao u kreativnom i inspirativnom okruženju.
Nadamo se da smo u vam uspjeli probudili interesovanje za našu kompaniju i posao koji nudimo. U tom slučaju prijavu sa CV i popratnim pismom poslati isključivo na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
s naznakom „Oglas za posao“

Odabrani kandidati biti će kontaktirani i pozvani na prvi razgovor za posao.

 

Grad: Mostar, Čapljina, Široki Brijeg

Uslijed konstantnog razvoja i zahtjeva tržišta stalno smo u potrazi za kandidatima koji će kroz povećanje prodaje doprinijeti uspješnom poslovanju naših benzinskih stanica.

Pružamo mogućnosti svojim zaposlenima da grade karijeru radeći po najvišim standardima usluge i kvaliteta. Svojim zaposlenima, kao i svojim potrošačima, pomažemo da na svom putu stignu najdalje. „G Petrol“ d.о.о. Sarajevo, raspisuje

 

K O N K U R S
za prijem radnika za radno mjesto
 • KASIR/PRODAVAČ – više izvršilaca

Lokacije: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Cazin, Čapljina, Gračanica, Konjic, Laktaši-Trn, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Srebrenik, Šamac, Široki Brijeg, Tuzla.

 

POTREBNI USLOVI I KVALIFIKACIJE:
 • Minimum III ili IV stepen stručne spreme
 • Poželjno radno iskustvo u maloprodaji, na istim ili sličnim pozicijama
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Izražena komunikativnost, motivisanost za rad i orijentisanost na kupca
 • Fleksibilnost i tačnost u radu
 • Poznavanje rada na računaru

 

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa molimo Vas da se prijavite i pošaljete svoj CV direktno na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.gazprom-petrol.ba

Grad: Čapljina

Agencija „SECURITAS“ d.o.o. Sarajevo, raspisuje

 

N A T J E Č AJ
za sljedeće radno mjesto
 • Čuvar (zaštitar) – 1 izvršilac

 

UVJETI:
 • Završena SSS – KV - VKV
 • Neophodan certifikat za zaštitu ljudi i imovine izdat od strane F MUP-a
Opis posla:
 • Zaštita ljudi i imovine
Nudimo:
 • Ugovor na određeno vrijeme
 • Zakonski minimalnu plaću
 • Topli obrok
 • Mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ako posjeduje validno ljekarsko uvjerenje i Certifikat za zaštitu ljudi i imovine.

Mjesto rada: Čapljina

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ili
kontaktirati na broj tel. 033 789 000

Grad: Mostar

„Zinkteknik Bosnia“ d.o.o., zbog povećanog obujma posla, oglašava natječaj za radna mjesta: Suradnik za ulazno-izlaznu kontrolu kvalitete (SQA) i Operater za rad na koordinatnoj mjernoj mašini. O uvjetima više u tekstu oglasa, rok prijave: 16. kolovoz 2017.

Grad: Ljubuški

Mucić & Co. BiH, građevinska tvrtka iz Ljubuškog raspisuje natječaj za prijem 30 građevinskih radnika sa iskustvom rada u građevini. Rok prijave: 3. kolovoz 2017.

Grad: Čitluk

„Uni-Ves-Plast“ d.o.o. Čitluk, raspisuje natječaj za 4 operatera u proizvodnji. Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Rok prijave: 31.srpanj 2017

Grad: Mostar

Tvrtka „ALPAMM“ d.o.o. Tuzla sa poslovnicom u Mostaru traži Pomoćnike montera na ugradnji ALU i PVC stolarije (10 izvršitelja). Radno iskustvo poželjno, ali nije uvjet.

Rok prijave: 31. srpanj 2017.

 

Grad: Široki Brijeg

Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Grad: Dubrovnik
Alfa Plan d.o.o , oglašava natječaj za prijem djelatnika :
 • Kamenoklesari
 • Armirači
 • Tesari
Uvjeti za  radno mjesto :
 • SSS sprema
 • Poželjno radno iskustvo za navedena zanimanja
 • Odgovornost, točnost i marljivost
 • Hrvatsko drzavljanstvo ( Osobna iskaznica ili Domovnica I boraviste)
 • Tekuci račun 

Grad: Dubrovnik

Bizz Solutions d.o.o Čapljina za klijenta oglašava natječaj za sljedeće radno mjesto; 

 • Vulkanizer/Mehanicar
Uvjeti:
 • SSS
 • Poželjno radno iskustvo (minimalno  2 godine )
bizz solutions reklama
Vaša reklama ide odvje