Sidebar

24
Čet, Kol

Grad: Mostar

Für die Verstärkung unseres Teams in Mostar suchen wir ab sofort Mitarbeiter im Telesales für den Energiebereich. Dein Arbeitsplatz ist modern und großzügig, gestaltet. Wir legen viel Wert auf persönliche Entfaltung, ohne in Reihe und Glied zu sitzen.

 

 • Freundliche Call Center Agenten (m/w) in Vollzeit gesucht
Dein Profil
 • Du bist kommunikativ kompetent
 • hast Spass an der Telefonie
 • bist aufgeschlossen gegenüber neuen
Das solltest Du mitbringen
 • Spaß am telefonischen mit Kunden
 • Motiviert und haben Spaß bei der Arbeit
 • Deutsch in Wort und Schrift
 • Pünktlich & Zuverlässig
Deine Aufgaben
 • Lege den Grundstein zu unserem Vertriebserfolg
 • Sei der erste Kontakt zu unserem potentiellen neuen Kunden
 • Vertragsberatung und Vertragsbindung
Wir Bieten Dir
 • Seriöse Produkte und Auftraggeber
 • Festgehalt zzgl. Provisionen
 • Flexible Arbeitszeiten
 • Moderner, zentral gelegener Arbeitsplatz.
 • Strukturierte Arbeitsabläufe inkl Einarbeitung.
Postanite dio našeg tima jedne od najbrže rastućih kompanije u Bosni i Hercegovini i pošaljite nam svoju prijavu i životopis na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
O nama : http://bizplus.me/en/

Grad: Mostar

„AUTO BEVANDA“ d.o.o., Buna bb, objavljuje

 

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika na radna mjesta
 • automehaničar – dva izvršitelja
Uvjeti za poziciju:
 • KV-VKV automehaničar
 • Položen vozački ispit
 • Radno iskustvo potrebno

Opis radnog mjesta: serviranje automobila, automehaničarski poslovi

Mjesto rada: Buna bb, Mostar

Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Zainteresirani kandidati se mogu javiti na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt tel. 036 480 010; 036 480 455

Grad: Mostar, Čapljina, Široki Brijeg

UNIQA je vodeća osiguravajuća kuća u Austriji i jedna od vodećih grupacija u Centralno-Istočnoj Evropi koja uspješno posluje u 19 evropskih zemalja. Sa oko 22 hiljade saradnika koji brinu o preko 10 miliona zadovoljnih klijenata, UNIQA je među najdinamičnijim osiguravajućim grupacijama.

Mi u UNIQA osiguranju svakodnevno pružamo sigurnost velikom broju klijenata. Osiguravamo budućnost kontinuiranim razvojem i primjenom savremenih načina organizacije i rada, a u želji da proširimo naše aktivnosti tražimo
 •  Prodajni savjetnik – 3 izvršitelja (Mostar, Čapljina, Široki Brijeg)
Kvalifikacije:
 • Poželjno iskustvo u prodaji
 • Minimalno srednja stručna sprema
 • Izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • Sklonost timskom radu, ali i mogućnost samostalnog djelovanja
 • Proaktivnost i usmjerenost cilju
 • Poznavanje rada na računaru
Odgovornosti:
 • Prodaja proizvoda osiguranja pravnim i fizičkim licima
 • Briga i unapređenje poslovnog odnosa sa klijentima
 • Koordinacija i nadzor svih poslovnih aktivnosti sa klijentima
 • Stručno savjetovanje klijenata o proizvodima i uslovima osiguranja

Nudimo Vam izazovan posao u dinamičnom okruženju te mogućnost napredovanja i ličnog razvoja.

Prijavite se na navedeni konkurs, sa naznakom na koju poziciju aplicirate, u narednih 15 dana na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad: Mostar

Temeljem članka 26. Statuta Lutkarskog kazališta Mostar br:01-116/07 od 26.5.2007.godine, članaka 3., 14. I 15. Pravilnika o radu br: 01-127/17 od 29.5.2017. i Odluke Upravnog vijeća broj: 01-155/17 od 20.6.2017.ravnateljica Lutkarskog kazališta Mostar, raspisuje

 

N A T J E Č A J
ZA POPUNU SLJEDEĆIH RADNIH MJESTA
 • čistačica prostorija – higijeničar, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
 • majstor rasvjete - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – 1 godina
Uvjeti za radno mjesto br. 1:

Osnovna škola ili SSS i iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Uvjeti za radno mjesto br. 2:

SSS, elektro-tehnička škola i 1 godina radnog iskustva u struci, položen vozački ispit B kategorije.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice;
 • Ovjerena preslika svjedodžbe o vrsti i stupnju školske spreme;
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca);
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH;
 • Životopis.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. O točnom datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se kao da su odustali od natječaja.

Izabrani kandidat za radno mjesto br.1 će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Izabrani kandidat br.2 će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i dužan je nakon pripravničkog staža od godinu dana polagati stručni ispit.

Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti preporučenom poštom osam (8) dana od dana objavljivanja, na adresu:
LUTKARSKO KAZALIŠTE MOSTAR
Trg hrvatskih velikana b.b.
88 000 M O S T A R
( za natječaj )

Grad: Mostar

„Fenster System“ d.o.o. Mostar, objavljuje

 

O G L A S
za sljedeće radno mjesto
 • Referent – 1 izvršilac
Opis posla:
 • Izrada ponuda za PVC otvore u programu namijenjenom za tu svrhu

Vrsta posla: stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

Regija: Hercegovačko-neretvanski kanton regija

Uslovi:
 • VSS smjer proizvodnja,
 • poželjno je poznavanje njemačkog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računaru
Prijave slati putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fenster System d.o.o. Mostar
Vrapčići bb
88 000 M o s t a r
www.fenster-system.com

Grad: Konjic

Garden City Hotel and Resort d.o.o.Konjic

 

K O N K U R S
za popunu slijedećih radnih mjesta
 • Domaćica hotela...........................1 izvršitelj
 Pored ispunjavanja općih uslova predviđenih Zakonom o radu ( Sl. Novine FBIH broj. 26/16) ,kandidati treba da ispunjaju i slijedeće posebne uslove i to:
 • Srednja stručna sprema (prednost imaju kandidati sa završenom SSS smjer - ugostiteljstvo, turizam)
 • Minimum 6 ( šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u hotelijerstvu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Dobre organizacione i komunikacione sposobnosti
 • Predanost poslu
Potrebne osobine:

Za obavljanje poslova domaćice hotela, osim ispunjavanja naprijed definisanih uslova, potrebne su sposobnosti vezane za upravljanje i planiranje, higijene, aranžiranja, osjećaj za estetiku, komunikaciju, dobro ophođenje i viša razina opće kulture.

Osnovna zaduženja:
 • Organizuje rad u sektoru hotelskog domaćinstva
 • Raspoređivanje osoblja i kontrola rada osoblja hotelskog domaćinstva sa vešerajem
 • Kontrola potrošnog materijala i hotelskih uređaja
 • Vođenje inventara potrošnog materijala i hotelskog rublja
 • Saradnja sa recepcijom, tehničkom službom i ostalim proizvodno uslužnim odeljenjima hotela
 • Održavanje higijene hotela u skladu sa hotelskim standardima poslovanja
 • Svakodnevno izveštavanje nadređenih
Potrebni dokumenti

Uz prijavu, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • diploma o završenoj školi;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • navesti tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon,
 • pohvale i preporuke predhodnih poslodavaca
 • kao i drugu dokumentaciju kojom dokazuju da zadovoljavaju uslove definisane ovim oglasom.

Konkurs ostaje otvoren do popune slobodnih radnih mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente, ili ovjerene fotokopije.

 

Prijave na konkurs dostavljaju se: elektronskim putem: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem pošte, na adresu:

“GRADEN CITY HOTEL KONJIC”
UL. TRBIĆA POLJE DO BROJA: 158
KONJIC

Grad: Mostar

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačkoneretvanske županije („Narodne novine HNŽ“ broj 9/07 i 9/12), članka 14. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika broj: 02-01-04-258/16 od 18.02.2016. godine i broj: 02-01-04-667/17 od 29.05.2017. godine, Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor broj: 02-02-36-1058/17 od 10.08.2017. godine i Rješenja broj: 02-02-36- 1058-1/17 od 10.08.2017. godine, Povjerenstvo za izbor, r a s p i s u j e

 

J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

 

1. U činu „policajac“ u Upravi policije kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje IV stupnjem stručne spreme – broj izvršitelja - 88 (osamdesetosam)
2. U činu „mlađi inspektor“ u Upravi policije kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stupnjem stručne spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja – broj izvršitelja – 12 (dvanaest)
 
I. UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI OGLAS

Opći uvjeti za kandidate:

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete propisane člankom 46. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine,

b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin mlađi inspektor,

c) najmanje IV stupanj stručne spreme za čin policajac, a najmanje VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlađeg inspektora,

d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,

f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ili/i da nije postala pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenim zakonodavstvom.,

g) da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti za kandidate:

- položen vozački ispit „B“ kategorije.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu (obrazac) na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu presliku):

1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci).

2. Izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom trajno).

3. Dokaz o završenom najmanje IV stupnju stručne spreme za čin policajac, odnosno najmanje VI stupanj stručne spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja za čin mlađi inspektor (nostrificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine).

4. Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa ili potvrda/uvjerenje poslodavca ili državnog organa ili institucije da nije otpušen iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije.

5. Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka izdato od strane mjerodavnog suda (ne starije od tri mjeseca).

6. Izjava kandidata ovjerena kod mjerodavnog organa da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

7. Ovjerena izjava da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije.

Kandidati koji ostvaruju pravo na temelju članka 27. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihove obitelji („Narodne novine HNŽ“ broj: 8/06), dužni su da pored obavezne dokumentacije za prijavu na Javni oglas, dostave i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz navedenog Zakona.

NAPOMENA:

Povjerenstvo će za opći uvjet koji se odnosi na činjenicu kaznenog kažnjavanja, utvrditi naknadno, po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su odabrani radi upućivanja na liječnički pregled i sigurnosne provjere.

Liječničko uvjerenje, kao opći uvjet, odnosno potvrdu zdravstvene sposobnosti priložit će kandidati koji su predloženi za prijem i isti snose troškove liječničkog uvjerenja.

Prilikom odabira kandidata rukovoditelj Uprave policije će se rukovoditi odredbama članka 4. Zakona o policijskim službenicima HNŽ, kojim je propisano da: 3 „Struktura policijskih službenika u policijskom organu odražava nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koji obuhvaća Županija prema popisu iz 1991. godine“.

III. PRAVILA POSTUPKA ODABIRA KANDIDATA

U cilju zaštite osobnih podataka kandidata, a primjenom odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/04 i 12/09) svim kandidatima će se prilikom prijave na Javni oglas, dodijeliti identifikacijski broj-šifra, koja će se koristiti u postupku odabira umjesto osobnog imena i prezime, i ista će biti na potvrdi o prijemu podneska – prijave. Svaki kandidat je dužan čuvati tajnost identifikacijskog broja- šifre.

Kandidati koji prijavu na Javni oglas dostave putem preporučene pošte, dodijeljeni identifikacijski broj – šifra, bit će priopćena putem kontakt telefona iz prijavnog obrasca, dok će im na prvom testiranju biti uručena potvrda o prijemu prijave – podneska sa dodijeljenim identifikacijskim broje – šifrom.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz ovog oglasa i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa po slijedećem redoslijedu:

a) test općeg znanja, uključujući pisani rad,

b) test tjelesne sposobnosti,

c) liječnički pregled,

d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor,

e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim (intervju).

Testiranje se obavlja najkasnije 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje.

Kandidat koji ne prođe na jednom od navedenih testova, isključuje se iz daljnjeg procesa odabira, što se objavljuje na web stranici Ministarstva, te na oglasnim pločama MUP-a u sjedištu i PU-a MUP-a, sa naznakom razloga za isključenje.

Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz slijedećih oblasti:

Ustavnog sustava (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko neretvanske županije),
Zakon o unutarnjim poslovima Hercegovačko neretvanske županije,
Zakon o policijskim službenicima Hercegovačko neretvanske županije,
Kazneni zakon FBiH i Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine.
Navedeni propisi za ispit općeg znanja dostupni su na web stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba.

Povjerenstvo će prilikom pripreme testova voditi računa da tražena pitanja prilagodi razini stručne spreme sukladno uvjetima za pristup u čin „policajac“ odnosno „mlađi inspektor“.

Pisani rad na zadanu temu sastojat će se od teme iz oblasti kulture, društvenopolitičkog života ili rada policije u zajednici,a vrednuje se po slijedećim kriterijima:

a) izražajnost,

b) urednost,

c) odgovor na zadanu temu.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika broj: 02-01-04-258/16 od 18.02.2016. godine i broj: 02- 01-04-667/17 od 29.05.2017. godine i Poslovnika o radu Povjerenstva za izbor kandidata u Upravi policije broj: 02-01-36-1078/17 od 17.08.2017. godine.

NAPOMENA:

Zdravstvena sposobnost kandidata, kao sastavni dio testa, obavit će se sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama broj: 02-01-04-551/15 od 23.04.2015. godine.

Kandidat koji ne zadovolji provjere zdravstvene sposobnosti uključujući i morfološki status: visina- mininalno 170 cm za muškarce i 160 cm za žene, te težina – minimalno 60 kg za muškarce i 50 kg za žene, neće biti odabran za školovanje za pristup policijskom organu.

Nakon odobravanja liste kandidata predloženih za pohađanje temeljne obuke za kadete, kandidati će biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka. U slučaju da kandidat ne prođe sigurnosne provjere, isti će biti isključen iz daljnjeg procesa odabira.

Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sustavu bodovanja testova u procesu odabira policijskih službenika i Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika, te o sastavu i načinu rada zdravstvenih povjerenstava u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama će biti dostupni na web stranici ovog MUP-a.

O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, uključujući pisani rad, provjeri tjelesne sposobnosti, liječničkog pregleda i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice MUP-a HNŽ/K i oglasnoj ploči MUP-a u sjedištu, te oglasnih ploča PU-a MUP-a HNŽ/K, prema dodijeljenim identifikacijskim brojevima-šiframa za svakog kandidata.

Kandidati su dužni postupiti sukladno navedenim obavijestima Povjerenstva, jer u slučaju ne postupanja po spomenutim obavijestima, smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni oglas.

Potrebni dokumenti iz Javnog oglasa predaju se u originalu ili ovjerenoj preslici u zatvorenoj koverti i ne podliježu vraćanju. Kandidati su obavezni uz svoju prijavu predati samo dokumentaciju koja se traži oglasom, odnosno nije potrebno dostavljati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje bilo kakvih drugih uvjeta (tečajevi, doškolovavanje i sl.).

Prijava na Javni oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na posebnom prijavnom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici MUP-a HNŽ/K: www.muphnk.ba, ili u sjedištu MUP-a HNŽK, Ulica Brune Bušića bb, u Mostaru. Kandidat je dužan da na odgovarajućem prijavnom obrascu (za prvu razinu pristupa u činu „policajac“ ili/i drugu razinu pristupa u činu „mlađi inspektor“) upiše sve tražene podatke, te da dostavi potpisanu suglasnost za korištenje osobnih podataka koja je sastavni dio obrasca.

Kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju obvezno u zatvorenoj koverti, neposredno predajom na Pisarnici MUP-a HNŽ/K u sjedištu ili preporučenom poštom, na adresu:
 
Ministastvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije - kantona
Ulica Brune Bušića bb
88 000 M o s t a r
uz obveznu naznaku
„PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U UPRAVI POLICIJE MUP-a HNŽ/K“
- NE OTVARATI –

Grad: Konjic

SIONA d.o.o. BiH, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

 • KOMERCIJALIST (Hercegovina) - 1 izvršitelj
Opis radnog mjesta:
 • Obilazak kupaca i prezentacija asortimana
 • Pronalaženje novih kupaca
 • Komunikacija i unapređenje odnosa sa postojećim kupcima
 • Praćenje i kontrola prodaje i naplate, kao i naplate kupaca
Stručna sprema:
 • Minimum SSS
 • Poželjno radno iskustvo na istim i sličnim poslovima, minimum 2 godine
 • Odlično poznavanje rada na računaru Office paket, posebno Word i Excel
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • Vozačka dozvola minimum B kategorije
Posebne vještine:
 • Dobro razvijene analitičke i organizacione sposobnosti
 • Fleksibilnost i samostalnost u radu
 • Sposobnost prilagođavanja timskom radu
 • Pregovaračke sposobnosti
Zaposlenima nudimo:
 • Rad u renomiranoj kompaniji koja postoji preko 40 godina
 • Kontinuirano profesionalno usavršavanje i stalnu edukaciju
 • Stimulativnu zaradu po učinku i zalaganju
 • Rad na puno radno vrijeme uz probni rad
Napomena:

Uz biografije slati obavezno i SLIKU.

Sve prijave možete slati putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem pošte na adresu: 
„SIONA“ d.o.o.
Vlatkova bb
80 249 Šujica
Bosna i Hercegovina 

Slanjem vaše aplikacije za posao, SIONA d.o.o. (zbog velikog broja prijavljenih kandidata) ne preuzima obavezu da pošalje konačan stav po pitanju iste.

Daljnja komunikacija od strane SIONE će biti ostvarena samo sa onim kandidatima koji budu ušli u uži izbor za posao.

Takođe, ne postoji obaveza SIONE u vezi krajnjeg roka do kojeg se moraju kontaktirati kandidati koji su ušli u uži izbor za posao.

Sve aplikacije koje ne budu tačno popunjene i jasno precizirane za koje radno mjesto aplicirate neće biti uzete u razmatranje.

Grad: Mostar

„ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar, objavljuje

 

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika na radna mjesta
 • Vozač cisterne – dva izvršitelja
Uvjeti za poziciju:

SSS, (KV-VKV vozač)
Položen vozački ispit C kategorije
Položen međunarodni ispit
Potrebno radno iskustvo

Opis radnog mjesta: prijevoz nafte i naftnih derivata

Mjesto rada: Mostar

Ugovor o radu na određeno vrijeme.

 

Zainteresirani kandidati se mogu javiti na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt tel. 063 004 004

Grad: Međugorje

Najveći prodavač obuće u Europi Deichmann traži nove suradnike

 

 • Prodavač/prodavačica – 2 izvršitelja (Međugorje)
Vaši zadaci:

briga o trgovini i prodaji
rad sa kupcima
postizanje ciljeva preduzeća

Od Vas očekujemo:

završenu odgovarajuću stručnu spremu III. stepena
komunikativnost, fleksibilnost i organizovanost
veselje i smisao za rad sa kupcima i za rad u timu
osjećaj za odgovornost i zainteresovanost

Nudimo Vam:

rad u uređenoj sredini vrlo uspješnog međunarodnog preduzeća
zanimljiv, dinamičan i raznolik posao
mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja

Ukoliko ste prepoznali priliku i Vam opisano radno mjesto predstavlja lični izazov, pošaljite nam svoju ponudu za posao najkasnije do 14.08.2017. godine na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu:
„Deichmann obuća“ d.o.o.
Franca Lehara 2
71 000 S a r a j e v o

Grad: Područje cijele BiH

Bosna-Et Holding je nastalo kao zajedničko tursko-bosansko ulaganje koju čine kompanije čije su aktivnosti vezane za uzgoj stoke, obradu i preradu mesa i mesnih prerađevina. Poslujemo na području cijele BiH, a inozemni partneri i klijenti s kojima surađujemo nalaze se diljem Europe i Turske. S obzirom na dogovorenu saradnje i siguran plasman naših proizvoda prema stranim tržištima, u fazi smo aktivnog zapošljavanja na području BiH i širenja naših proizvodnih i logističkih kapaciteta. Svoje zaposlenike doživljavamo kao naš najvažniji resurs koji sudjeluje u stvaranju dodatne vrijednosti i kvalitete u našem radu, proizvodu i odnosu prema klijentima.

 

Što tražimo?

Tražimo nove članove našeg tima koji će svojom predanošću, napornim radom, znanjima i vještinama doprinijeti ostvarenju naše vizije i rasti se zajedno s nama do ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Trenutno zapošljavamo na slijedećim radnim mjestima:

 

 • VOZAČE ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI TRANSPORT (M/Ž) - više izvršilaca (zapošljavanje na području kompletne BiH)
Uslovi:

Potrebna vozačka dozvola C i E kategorije,
Poželjno prethodno radno iskustvo u međunarodnom transportu,
Poželjno posjedovanje digitalne kartice,
Poželjno posjedovanje Koda 95.

NUDIMO:

Sigurno i stabilno radno mjesto i rad na neodređeno vrijeme,
Stimulativna redovna primanja i bonuse na mjesečnoj bazi,
Mogućnost ulaganja u dalji profesionalni napredak naših djelatnika.

Što nudimo?

U Bosna-Et Holdingu našim zaposlenicima želimo pružiti prije svega stabilnost, sigurnost i priliku da iskorištavaju svoje potencijale, znanja i mogućnosti. Smatramo da je moguće u BiH raditi i stvarati uvjete i prilike za život koji de za ljude biti zadovoljavajući i koji ih nede tjerati na odlazak u inozemstvo.

Svoje ljude želimo cijeniti i nagrađivati adekvatno njihovim sposobnostima, talentu i trudu, a omogućiti im rad u vrhunskoj radnoj atmosferi s ambicioznim ljudima koji su stručnjaci u svom poslu. Našim zaposlenicima omogućujemo da rastu i razvijaju se zajedno s kompanijom te ulažemo u

njihova znanja i vještine. Lojalan i odgovoran pristup te vjeru u viziju i ciljeve poslovanja želimo prepoznati i nagraditi isto tako lojalnim i kvalitetnim odnosom prema pojedincu.

 AKO SE PREPOZNAJETE U OGLASU I AKO DIJELITE S NAMA NAŠU VIZIJU RADA I USPJEHA, PRIJAVITE SE I PRIDRUŽITE NAM SE!

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave mogu slati na mail:
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad: Mostar

„EnterX“ d.o.o. Mostar, na adresi Kralja Petra Krešimira IV, je tvrtka koja nudi ekskluzivne usluge pružanja kontaktnog centra za renomiranog njemačkog energetskog partnera RWE u podršci i direktnoj prodaji električne energije na tržištu višem od 90 miliona stanovnika.

Kao rezultat izuzetne kvalitete naših te zadovoljstva klijenata, a i prepoznate radne etike širimo naše poslovanje. Sukladno svemu imamo potrebu za povećanim brojem djelatnika i to:

 

 • Agent u pozivnom centru – više izvršitelja (m/ž) (Mjesto rada : Mostar)
Tražimo osobe koje:

Odlično govore njemački jezik
Imaju vrlo dobre komunikacijske i prodajne vještine
Imaju izraženu snalažljivost i ljubaznost u radu sa klijentima
Imaju pozitivan stav prema prodaji
Snalaze se u radu sa računalom

Što nudimo:

Redovita, stimulativna i iznadprosječna fixna mjesečna primanja
Dodatni mjesečni i kvartalni bonus
Rad sa njemačkim profesionalnim trenerima u prodaji
Radno vrijeme po europskim standardima
Ugodno radno okruženje u mladom i motivirajućem timu
Mogućnost rasta i napredovanja u kompaniji
Mogućnost stalnog zaposlenja

Postanite dio našeg tima jedne od najbrže rastućih kompanije u Bosni i Hercegovini i pošaljite nam svoju prijavu i životopis putem e-maila:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Grad: Mostar

„Zinkteknik Bosnia“ d.o.o., zbog povećanog obujma posla, oglašava natječaj za radna mjesta: Suradnik za ulazno-izlaznu kontrolu kvalitete (SQA) i Operater za rad na koordinatnoj mjernoj mašini. O uvjetima više u tekstu oglasa, rok prijave: 16. kolovoz 2017.

Grad: Ljubuški

Mucić & Co. BiH, građevinska tvrtka iz Ljubuškog raspisuje natječaj za prijem 30 građevinskih radnika sa iskustvom rada u građevini. Rok prijave: 3. kolovoz 2017.

Grad: Čitluk

„Uni-Ves-Plast“ d.o.o. Čitluk, raspisuje natječaj za 4 operatera u proizvodnji. Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Rok prijave: 31.srpanj 2017

Grad: Mostar

Tvrtka „ALPAMM“ d.o.o. Tuzla sa poslovnicom u Mostaru traži Pomoćnike montera na ugradnji ALU i PVC stolarije (10 izvršitelja). Radno iskustvo poželjno, ali nije uvjet.

Rok prijave: 31. srpanj 2017.

 

Grad: Široki Brijeg

Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Grad: Dubrovnik
Alfa Plan d.o.o , oglašava natječaj za prijem djelatnika :
 • Kamenoklesari
 • Armirači
 • Tesari
Uvjeti za  radno mjesto :
 • SSS sprema
 • Poželjno radno iskustvo za navedena zanimanja
 • Odgovornost, točnost i marljivost
 • Hrvatsko drzavljanstvo ( Osobna iskaznica ili Domovnica I boraviste)
 • Tekuci račun 

Grad: Dubrovnik

Bizz Solutions d.o.o Čapljina za klijenta oglašava natječaj za sljedeće radno mjesto; 

 • Vulkanizer/Mehanicar
Uvjeti:
 • SSS
 • Poželjno radno iskustvo (minimalno  2 godine )

Grad: Sarajevo

Na osnovu člana 30., 31., 32. i 33. Zakona o sudskoj policiji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/96 i 37/04), člana 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o radnim odnosima službenika sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj Su-sp-41/06 od 14.03.2006. godine, Su-sp-228-1/09 od 25.08.2009. godine i Su-sp-366/09 od 04.11.2009. godine, tačke III Odluke o prijemu u radni odnos službenika sudske policije, broj Sp-01-884-5/17 od 03.07.2017. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor, broj Sp-01-1163/17 od 05.07.2017. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

bizz solutions reklama
Vaša reklama ide odvje