Sidebar

23
Pon, Srp

Kako je Federacija izgubila Energopetrol a nije dobila ni 1 KM

Vijesti
Typography

Federacija BiH, odnosno Vlada i mali dioničari, izgubili su preko noći veći dio svog udjela u Energopetrolu, a da zauzvrat nisu dobili ni 1 KM. Osim toga, mali dioničari bi uskoro mogli ostati bez svih dionica.

To je posljedica takozvanog procesa dokapitalizacije emisijom novih dionica kojeg je provelo rukovodstvo Energopetrola koje kontrolira hrvatska INA, a koji je okončan 1. veljače.

Udio Vlade FBiH spao je sa 22 na oko 8 posto, a malih dioničara sa 11 na svega 4 posto. S druge strane, udio hrvatske INA-e je povećan s 67 na 88 posto.

Enegropetrol je, naime, emitirao 10.480.000 novih dionica koje je kupila INA za 131 milijun KM, i time je povećala svoj udjel u kompaniji.

Vlada i mali dioničari imaju isti broj dionica koji su i ranije imali, ali je njihov udjel smanjen zbog rasta ukupnog broja dionica. Drugim riječima, njihov udjel se smanjio a da oni pritom nisu zaradili nijednu marku.

Ovo je u osobito nepovoljnu situaciju dovelo male dioničare. Naime, Vlada Federacije u četvrtak je donijela odluku da se ove godine ide u privatizaciju Vladinog udjela u Energopetrolu. Ukoliko bi INA kupila Vladin udio ona bi došla do 96 posto vlasništva u Energopetrolu, što znači da bi imala zakonsko pravo prisilnog prenošenja svih preostalih dionica.

Drugim riječima, mali dioničari bi tada bili prinuđeni i mimo svoje volje prodati dionice INA-i, što je slučaj sa svim kompanijama u kojima neki dioničar stekne preko 95 posto dionica.

Ovaj zakon već godinama izaziva brojne negativne reakcije jer ide naruku velikim korporacijama a na štetu malih dioničara.

Kada je riječ o Vladinom udjelu, iako ona ima isti broj dionica kao i ranije, teško je vjerovati da se prilikom privatizacija može postići cijena koja se mogla dobiti prije dokapitalizacije, upravo iz razloga velikog postotnog smanjenja vlasničkog udjela.

biznisinfo